Iuj ilustraĵoj de «La kvinjaro de Sovetlandoj» (1923)

15 Decembro 2020
Proletarioj de la mondo, unuiĝu!

L. Sovnovski.

Jarkvino de la Oktobra Revolucio

Kun permeso de l'aŭtoro kaj eldonejo
RUĜA NOVO
tradukis el rusa lingvo
V.POLAKOV
Antaŭparolo de E. Drezen
--------
La tuta profito de la eldono estos transdonata al la Tutruslanda
Komisiono por likvido de la malsatosekvoj.

Eldono de Centra Komitato de Sovetlanda Esperantista Unuiĝu.
Moskvo, B. Dmitrova,12
1923.
Batalo
Monumento de la libero en Moskvo
V.I. Lenin. Prezidanto de la Popolkomisariaro (Sovnarkom)
K-do Lenin oratoras sur la Ruĝa Placo apud la Kremlaj muregoj.