15/12/2020

Iuj ilustraĵoj de «La kvinjaro de Sovetlandoj» (1923)

Proletarioj de la mondo, unuiĝu!

L. Sovnovski.

Jarkvino de la Oktobra Revolucio

Kun permeso de l'aŭtoro kaj eldonejo RUĜA NOVO tradukis el rusa lingvo V.POLAKOV Antaŭparolo de E. Drezen

La tuta profito de la eldono estos transdonata al la Tutruslanda Komisiono por likvido de la malsatosekvoj.

Eldono de Centra Komitato de Sovetlanda Esperantista Unuiĝu. Moskvo, B. Dmitrova,12 1923.

Batalo

Monumento de la libero en Moskvo

V.I. Lenin. Prezidanto de la Popolkomisariaro (Sovnarkom)

K-do Lenin oratoras sur la Ruĝa Placo apud la Kremlaj muregoj.